If you don’t have time to do it right,
when will you have time to do it over?

– John Wooden
GRATIS DEMOVERSION

Redovisning är ett yrke. Samarbete är en konst.

Legalsense är medveten om revisorns preferens för specialistprogramvara och tar hänsyn till önskemål från både ekonomiavdelningen och advokater. Det är därför Legalsense erbjuder smidiga gränssnitt mot Exact, Twinfield, Snelstart, dateV, Cash m. fl.

Redovisning är ett yrke. Samarbete är en konst.

Legalsense är medveten om revisorns preferens för specialistprogramvara och tar hänsyn till önskemål från både ekonomiavdelningen och advokater. Det är därför Legalsense erbjuder smidiga gränssnitt mot Exact, Twinfield, Snelstart, dateV, Cash m. fl.

Integrationer med marknadsledarna

Legalsense erbjuder integration med de två största leverantörerna av bokföringsprogram online, nämligen Exact Online och Twinfield. Data överförs automatiskt i bakgrunden mellan Legalsense och dessa två program. Denna kombination ger en kraftfull lösning för verksamhetens drift och ekonomihantering.

Förenkla redovisningen

Legalsense erbjuder möjligheter till datautbyte med de flesta redovisningspaket. På så sätt blir det enkelt att hålla bokföringen uppdaterad och eliminera behovet av att mata in uppgifter upprepade gånger på olika platser.

Förenkla redovisningen

Legalsense erbjuder möjligheter till datautbyte med de flesta redovisningspaket. På så sätt blir det enkelt att hålla bokföringen uppdaterad och eliminera behovet av att mata in uppgifter upprepade gånger på olika platser.

Koppla till banken

Koppling till firmans bank(er) är möjlig via Twinfield eller Exact Online. Banktransaktioner bokförs därmed omedelbart. Betalningsstatus syns också i Legalsense. På så sätt kan du snabbt se om klienten har betalat sina fakturor.

Det är ett fantastiskt system och integrationen med alla andra system gör mig riktigt glad.

Elke Lenting, Direktör, Maes Law

Jag jämförde inte priser och funktionalitet. Jag visste mycket tydligt vad vi ville ha och vad vi inte ville ha, och Legalsense erbjöd det vi sökte. Jag ville inte lägga en massa energi på att undersöka marknaden. Vi är medvetna om vårt värdeskapande och vi fokuserar på det. Vi lägger vår IKT och innovation hos andra specialister, såsom vår IT-partner och nu Legalsense.

Läs mer om vad Elke Lenting säger om Legalsense →