We hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de uitbreiding van een aantal waardevolle functies binnen Legalsense, waaronder het afboeken van tijd. Met deze aanpassing belast je nu nog eenvoudiger een gedeelte van de geschreven tijd door.

Tijd afboeken
In Legalsense is het altijd mogelijk geweest om tijd af te boeken door een tijdregel als ‘afgeboekt’ te markeren. Dit betekende wel dat de hele tijdregel werd afgeboekt. Wilde je een deel van de tijdregel afboeken, dan hield dit in dat je de tijdregel moest splitsen of kopiëren. In de nieuwe versie (Release 22.05 – mei 2022) introduceert Legalsense een uitbreiding hierop, namelijk: de optie om de declarabele tijd te wijzigen zonder dat de geschreven tijd wordt aangepast. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld vier uur op een specifiek dossier schrijft en je er drie uur als declarabel markeert er vervolgens één uur als afgeboekt wordt beschouwd.

Gedeeltelijke afboeking: wanneer pas je het toe?
Deze ‘gedeeltelijke afboeking’ wordt beschikbaar gemaakt:

  1. bij het bewerken van tijdregels of;
  2. alleen in het declaratieproces wanneer tijdregels op een conceptdeclaratie worden bewerkt.

Het huidige veld ‘Tijd’ is hernoemd naar ‘Geschreven tijd’. Een nieuw veld ‘Declarabele tijd’ is toegevoegd. De waarde van de declarabele tijd kan alleen gelijk zijn aan of lager zijn dan de geschreven tijd. Het is niet mogelijk om de declarabele tijd te verhogen, zodat deze hoger is dan de geschreven tijd.

Maakt jouw kantoor gebruik van de declaratieworkflow? Dan kun je gebruikers – die een declaratie als taak hebben toegewezen gekregen – uitsluiten van het bewerken van geschreven tijd. Hierdoor zijn zij alleen bevoegd om de declarabele tijd aan te passen. Op declaraties, in de standaard declaratietemplates, wordt alleen de declarabele tijd getoond. We kunnen jouw templates, indien gewenst, aanpassen om ook de eventuele afboeking expliciet zichtbaar te maken.

Supportafdeling helpt bij het instellen van deze functionaliteit
Wanneer je van deze functionaliteit van ‘Gedeeltelijk afboeken’ gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de supportafdeling van Legalsense.

Let op! Als deze functionaliteit voor je wordt ingeschakeld, dan kun je deze functionaliteit daarna niet meer uitschakelen. Alle wijzigingen die met deze verbetering gepaard gaan, vind je terug in onze release notes van 22 mei 2022.